Навігація

9.6.2. Нормування обігових активів у витратах майбутніх періодів

Економічний зміст витрат майбутніх періодів полягає в необхідності фінансування деяких витрат, які здійснюються в даний час, але будуть списані на собівартість у подальшому. До складу витрат майбутніх періодів входять наступні витрати: на освоєння нового виду готельних послуг і нових технологічних процесів (за винятком деяких видів готельних комплексів, де ці витрати фінансуються з державних фондів та за винятком витрат, що здійснюються за рахунок капітальних вкладень); на передплату періодичних видань; орендна плата; на зв´язок; податки і збори, що сплачуються за майбутній час. Норматив визначається за формулою:

Нвмп = Сп+ Спл + Сс

де Нвмп - норматив обігових активів по витратах майбутніх періодів;

СП - сума витрат на початок планового року;

Спл - планована сума витрат у майбутньому періоді;

Сс - сума витрат, які відносяться до собівартості готельних послуг у планованому періоді.

Сума витрат на початок планованого року береться з балансу. Намічена сума витрат в планованому році обчислюється на основі плану науково-технічного розвитку готельного комплексу, який передбачає освоєння нового виду готельних послуг і нових технологічних процесів, придбання і виготовлення для цих цілей необхідних матеріалів і напівфабрикатів, інструменту і пристосувань, оформлення технічної документації та інші витрати. Сума витрат майбутніх періодів, що включається в собівартість планованого періоду, визначається на основі планового кошторису витрат на надання готельних послуг.