Навігація
Основи оподаткування
Бечко П. К., Захарчук О. А.

Основи оподаткування

Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 168 c.

У посібнику систематизовані теоретичні та методологічні основи оподаткування. Посібник підготовлено відповідно програми курсу «Основи оподаткування».
Розрахований на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів економічних дисциплін.

Вступ
РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОДАТКІВ І ОПОДАТКУВАННЯ
1.1. Економічний зміст податків
1.2. Економічна сутність системи оподаткування
1.3. Методологія оподаткування13 
1.4. Напрями розвитку податкової бази14 
РОЗДІЛ 2. ІСТОРІЯ ОПОДАТКУВАННЯ16 
2.1. Податкова політика Римської імперії16 
2.2. Податкова система Європи22 
2.3. Становлення фінансової системи Русі25 
2.4. Податкова реформа в Росії31 
2.5. Основні податки радянського періоду33 
РОЗДІЛ 3. ПОДАТКИ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ45 
3.1. Перші дослідження з питань оподаткування45 
3.2. Розвиток податкової системи України49 
3.3. Державна податкова служба України50 
РОЗДІЛ 4. ФУНКЦІЇ ПОДАТКІВ57 
РОЗДІЛ 5. ЕЛЕМЕНТИ ПОДАТКУ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ61 
РОЗДІЛ 6. КЛАСИФІКАЦІЯ ПОДАТКІВ ТА ЇЇ ЗАВДАННЯ65 
РОЗДІЛ 7. ПЕРЕКЛАДАННЯ ПОДАТКІВ76 
РОЗДІЛ 8. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ ПОДАТКОВИХ СИСТЕМ82 
8.1. Методологія оподаткування82 
8.2. Класифікація принципів системи оподаткування88 
8.3. Принципи побудови системи оподаткування в Україні91 
РОЗДІЛ 9. ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА95 
РОЗДІЛ 10. ОПОДАТКУВАННЯ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ110 
РОЗДІЛ 11. ПОДАТКИ І ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН125 
11.1 Сутність та економічні засади формування податкової системи125 
11.2. Законодавча податкова база130 
11.3. Закономірності еволюції податкової системи132 
Тести з курсу «Основи оподаткування»139 
Глосарій147 
Список рекомендованої літератури163